Wójt Gminy Rossosz Informuje, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej został zamieszczony Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2022 - link.