Informujemy, iż 29 grudnia 2022 roku. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).

Zarząd Województwa Lubelskiego zaprasza do składania wniosków o przyznanie stypendium w ramach programu stypendialnego „Lubelska kuźnia talentów 2021 - 2023 II”.

Informujemy, że do dnia 1 lutego 2023 roku można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego - główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną - pompy ciepła

Gmina Rossosz w dalszym ciągu realizuje rządowy projekt sprzedaży mieszkańcom węgla na preferencyjnych warunkach. 

Zgodnie z ustawą węgiel dostarczony przez spółki rządowe mieszkańcy będą mogli kupić za cenę nie wyższą niż 2000 zł za tonę.

Informujemy, że w dniu 29 listopada 2022 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Lublinie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rossosz na okres 18 miesięcy.

Wójt Gminy Rossosz na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022, poz. 2236) informuje, że Gmina Rossosz przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych do dnia 31 grudnia 2022 r.

 

Na podstawie art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U z 2022r., poz.2000) Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawiadamia, że postępowania administracyjne w sprawie złożonych wniosków o wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła