Urząd Gminy Rossosz przypomina, że za psa zawsze odpowiada jego właściciel i to na nim spoczywa obowiązek odpowiedniego pilnowania czworonoga.

Często zdarza się, że właściciele psów nie sprawują nad nimi należytej opieki, co może skutkować bieganiem psów w ogólnodostępnych miejscach publicznych bez żadnego nadzoru, np. po chodnikach.

Przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że dnia 30 września 2021 r. upłynął termin płatności III raty opłaty za odbiór odpadów komunalnych.

Zamieszczamy apel  wystosowany przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Publikujemy apel wystosowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego przez Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

Na prośbę Rzecznika prasowego 1-go Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zamieszczamy plakaty informacyjne promujące usługi medyczne świadczone w tej placówce.

 

Informujemy, że od września br. osobą sprawującą nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Rossosz będzie Pani Marzena Plażuk.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonInformujemy, że od 1 lipca br. weszła w życie nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono, to zakup i montaż kotła na węgiel będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Zmianie uległy też progi dochodowe oraz wprowadzono możliwość uzyskania większego