Zamieszczamy apel  wystosowany przez Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego

Publikujemy apel wystosowany do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa lubelskiego przez Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczący przestrzegania zasad reżimu sanitarnego.

Na prośbę Rzecznika prasowego 1-go Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SPZOZ w Lublinie zamieszczamy plakaty informacyjne promujące usługi medyczne świadczone w tej placówce.

 

Informujemy, że od września br. osobą sprawującą nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Rossosz będzie Pani Marzena Plażuk.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonInformujemy, że od 1 lipca br. weszła w życie nowa odsłona programu „Czyste Powietrze”. Najważniejsze zmiany, jakie wprowadzono, to zakup i montaż kotła na węgiel będzie możliwy tylko do końca bieżącego roku. Zmianie uległy też progi dochodowe oraz wprowadzono możliwość uzyskania większego

Gmina Rossosz informuje, iż w ramach podpisanej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy Rossosz został uruchomiony Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze".

„Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie” - Auguste Bekannte.