miniatura dyplomu pisma wspólnota

W dniu 7 października br. podczas Gali Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach wyróżniono samorządy, które najlepiej radzą sobie z inwestycjami i pozyskiwaniem środków unijnych.

grafika komputerowa przedstawiająca wzór logotypu kół gospodyń wiejskich

Serdeczne gratulacje dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich w Rossoszu za zajęcie pierwszych i drugiego miejsca w półfinale wojewódzkiego konkursu „Kobieta Gospodarna Wyjątkowa”.

zdjęcie przedstawiające przewód światłowodowyJak ogólnie wszystkim wiadomo od około pół roku na terenie Gminy Rossosz trwają prace przy rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej w technologii światłowodowej. Wśród sygnałów, jakie docierają od mieszkańców do Urzędu Gminy, przeważa przekonanie, że za te działania odpowiedzialne są władze Gminy Rossosz.

grafika komputerowa herb gminy rossosz

Wójt Gminy informuje, iż na podstawie znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020r., poz. 174) zniesiono obowiązek rejestracji w ewidencji gruntów i budynków umów dzierżawy zawieranych co najmniej na 10 lat. Umowy dzierżawy zawierane od dnia 31 lipca 2020 r. nie będą ujawniane w ewidencji gruntów i budynków prowadzonej w Starostwie.

grafika komputerowa przedstawiająca logo powiatu bialskiego

OBWIESZCZENIE STAROSTY BIALSKIEGO z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zwalczania kornika ostrozębnego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie powiatu bialskiego przez WŁAŚCICIELI LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA W POWIECIE BIALSKIM

grafika komputerowa przedstawiająca napis aesef

Poniżej zamieszczamy apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców trzody chlewnej.

grafika komputerowa zawierająca napis program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że w 2020 roku przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym