Informujemy, iż 29 grudnia 2022 roku. opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 (Dz. U. z 2022 r. poz. 2832).

Zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem wysokość stawki zwrotu podatku akcyzowego w 2023 roku wynosi 1,20 zł na 1 litr zakupionego oleju napędowego.