Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko (podpisany przez stronę lub pełnomocnika) - pobierz plik DOC (92KB), pobierz - plik PDF (89KB).

Wniosek o wydanie zaświadczenia położenia nieruchomości względem Natura 2000 - pobierz plik DOC (30KB)