Komisja Rewizyjna

 

Zadania: kontrola działalności wójta i gminnych jednostek organizacyjnych pod kątem: zgodności z prawem, celowości, rzetelności, gospodarności.

Przewodniczący: Barbara Mazurek

Członkowie: Lucyna Demidowicz
                       Mirosław Bujnik
                      

 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

 

Zadania: opiniowanie funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych, nadzór nad działalnością Gminnej Biblioteki Publicznej i Orlika, organizacja dożynek gminnych, analiza proponowanych stawek podatkowych oraz projektu uchwały budżetowej. 

Przewodnicząca: Barbara Segeń

Członkowie: Anna Oniszczuk
                       Urszula Tomczak
                       Krzysztof Mikiciuk
                       Jan Marcinkiewicz
                      

 

 

Komisja Rozwoju Gospodarczego

 

Zadania: nadzór przebiegu inwestycji gminnych, ocena wykonania budżetu, przygotowanie przyszłych stawek podatkowych, analiza projektu uchwały budżetowej.

Przewodniczący: Marian Bzowski

Członkowie: Ryszard Polubiec
                       Piotr Kalicki
                       Andrzej Pajnowski                      

 

 

Komisja skarg, wniosków i petycji Rady Gminy

Zadania: rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji dotyczących zadań lub działalności Wójta Gminy Rossosz oraz kierowników jednostek organizacyjnych wraz prowadzeniem dokumentacji z tym związanej, współpraca z Komisjami Rady Gminy, opiniowanie uchwał Rady Gminy.

Przewodnicząca: Iwona Zan

Członkowie: Tomasz Zadziorski
                       Marek Żuk    

 

Komisje Rady Gminy - VII kadencja.