Od 15 czerwca 2020 roku firmą, która posiada zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rossosz jest:

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BOKMA”
Krystyna Michalak
ul. Fabryczna 15
21-580 Wisznice
tel. 83 356-04-47, 603-376-478

 

Urząd Gminy Rossosz 

ul. Lubelska 8
21-533 Rossosz
Telefon:  83 378 45 57
Faks: 83 378 45 66
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
ePAUP: /UG_Rossosz/SkrytkaESP
Biuletyn Informacji Publicznej

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek - piątek: 7 30 – 15 30

 

NIP Urzędu Gminy 537 18 81 003
REGON Urzędu Gminy 001085100 


Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej - Oddział w Rossoszu

Numer konta: 49 8025 0007 0420 0664 2000 0020
Numer konta na opłaty za odpady komunalne: 84 8025 0007 0420 0710 2000 0320

 

Dane do faktury:

Nabywca: Gmina Rossosz
ul. Lubelska 8
21-533 Rossosz
NIP 537-249-66-78

Odbiorca: Urząd Gminy Rossosz
ul. Lubelska 8
21-533 Rossosz
 
 

Wójt Gminy Rossosz zawiadamia, że w dniu 27 listopada 2020 r. Rada Gminy Rossosz podjęła uchwałę nr XII/86/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

 

Wysokość opłaty

Zgodnie z wyżej przywołaną uchwałą od 1 stycznia 2021 r. jeśli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, to miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosą:

 • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie od 1 do 5, nie dokonujących kompostowania bioodpadów, stawka opłaty wynosi 16 zł miesięcznie od osoby,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez mieszkańców w liczbie od 1 do 5, dokonujących kompostowania bioodpadów, stawka opłaty wynosi 10 zł miesięcznie od osoby,,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) nie dokonujących kompostowania bioodpadów, wysokość opłaty wynosi 96 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego,
 • na nieruchomościach zamieszkałych przez więcej niż 5 mieszkańców (6 mieszkańców i więcej) dokonujących kompostowania bioodpadów, wysokość opłaty wynosi 60 miesięcznie od gospodarstwa.

Do każdego właściciela nieruchomości zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych zawartych w aktualnie złożonych deklaracjach.

 

Obowiązek segregacji

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439) oraz aktami prawa miejscowego, każdy mieszkaniec jest zobowiązany do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.

W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku segregacji odpadów Wójt Gminy z urzędu wyda decyzję, w której określi wysokość opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji, stosując stawkę opłaty podwyższonej - każda z wyżej wymienionych opłat wzrośnie dwukrotnie.

 

Zasady segregacji

Wskazówki i zasady, jak poprawnie segregować odpady komunalne zawiera ulotka zamieszczona na końcu artykułu w sekcji: Dokumenty powiązane.

 

Deklaracje

Zmienione stawki opłaty nie wiążą się z koniecznością składania nowej deklaracji. Złożenia nowej deklaracji należy dokonać w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w deklaracji, np.: zmiana liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość związaną z narodzinami, zgonem, zmianą miejsca zamieszkania czy też zgłoszenie chęci dokonywania kompostowania bioodpadów lub rezygnacji z kompostowania.

Wszelkie zmiany danych należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Rossosz w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

 

Harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy Rossosz w 2021 roku został zamieszczony na końcu artykułu w sekcji: Dokumenty powiązane.

 

Opłaty

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania w terminach określonych poniżej:

 • I rata do 31 marca,
 • II rata do 30 czerwca,
 • III rata do 30 września,
 • IV rata do 31 grudnia.

Wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy o numerze 84 8025 0007 0420 0710 2000 0320, jak również w kasie Urzędu Gminy Rossosz

 

Dokumenty powiązane

 • Uchwała Nr XII/86/2020 Rady Gminy Rossosz z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty - plik PDF (90KB) z późn. zm. - plik PDF (82KB)
 • Informacja o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - plik PDF (67KB).
 • Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2021 r. - plik PDF (70KB).
 • Ulotka, jak poprawnie segregować odpady - plik PDF (75KB).

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ROSSOSZ W ROKU 2020 - plik PDF (24KB).

 

 

 

Styczeń

2020

Luty 

2020

Marzec

2020

Kwiecień

 2020

Maj 

2020

Czerwiec 

2020

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

 21

 19

 19

16,  30  

11,  27

17,  29

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

20

 -

23

 

 19

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 12

-

-

 18

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

-

27

-

17,  29

14,  25

15,  30

Papier

- worek niebieski

- - - 3 - -
POPIÓŁ 24 - - 21 - -

PSZOK *

za GOK w Rossoszu

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

28

 

 

-

 

 

 

 

 

Lipiec

2020

Sierpień

2020

Wrzesień

2020

Październik

 2020

Listopad

2020

Grudzień

2020

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

13,  31

 12,  28

11,  25

6,  20

13

 14

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

20

-

19

 -

23

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 16

-

 -

 31

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

 16,  28

14,  31

 14,  30

14,  30

 -

29

Papier

- worek niebieski

- - 28 - - -
POPIÓŁ - - - - 3 -

PSZOK *

za GOK w Rossoszu

-

-

-

28

-

-

* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

 

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ROSSOSZ W ROKU 2021 - plik PDF (70KB).

 

 

 

Styczeń

2021

Luty 

2021

Marzec

2021

Kwiecień

 2021

Maj 

2021

Czerwiec 

2021

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

 12

 12

 12

12,  28  

12,  28

11,  28

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

18

 -

19

 

 18

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 18

-

-

 17

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

-

25

-

9,  23

10,  25

9,  25

Papier

- worek niebieski

- - - 1 - -
POPIÓŁ 11 - - 13 - -

PSZOK *

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

30

 

 

-

 

 

25

 

 

 

 

Lipiec

2021

Sierpień

2021

Wrzesień

2021

Październik

 2021

Listopad

2021

Grudzień

2021

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

12,  28

 12,  30

13,  28

12,  28

12

 13

Metale i tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

18

-

18

 -

17

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 17

-

 -

 21

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

 9,  23

9,  24

 7,  23

7,  25

 -

28

Papier

- worek niebieski

- - 1 - - -
POPIÓŁ - - - - 16 -

PSZOK *

-

20

-

22

-

-

* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych