Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany jest na placu za Gminnym Ośrodkiem Kultury w Rossoszu.

Szczegółowe terminy odbioru odpadów podane będą do wiadomości przed przeprowadzeniem zbiórki.