Miejscem składowania zmieszanych odpadów komunalnych jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych „RIPOK", która znajduje się przy ul. Ekologicznej 1 w Białej Podlaskiej i jest prowadzona przez Bialskie Wodociągi i Kanalizacja „WOD-KAN" Sp. z o.o.