WYPOSAŻENIE ISTNIEJĄCEJ ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BORDZIŁÓWKA

Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działanie: 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Całkowita wartość projektu: 30 046,62zł

Kwota dofinansowania: 15 000,00 zł

Okres realizacji projektu: 2011 -2012

Cel operacji: Umożliwienie mieszkańcom rozwinięcia aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie i udostępnienie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bordziłówka.

W ramach projektu dokonano zakupu wyposażenia świetlicy wiejskiej pełniącej rolę  Wiejskiego Centrum Aktywności Społecznej. Wyposażenie świetlicy ułatwia korzystanie z niej, gdzie spotyka się lokalna społeczność, organizując zebrania sołeckie, imprezy i spotkania integracyjne.