Nazwa Programu: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Działanie: 4.1  Wsparcie wykorzystania OZE

Wartość Projektu: 1 636 504,07 zł

Koszty kwalifikowane projektu: 1 456 755,93 zł

Kwota dofinansowania: 1 238 242,54 zł

Cel główny: zwiększenie stosowania odnawialnych źródeł energii na obszarze Gminy Rossosz

Najważniejsze zadania: w ramach projektu nastąpi zakup oraz montaż instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów zagazowujących na biomasę.

Podział instalacji ze względu na moc:

• 35 instalacji solarnych – w tym:
  18 instalacji 2 –panelowych
  14 instalacji 3 – panelowych
    3 instalacje 5 - panelowe
• 44 instalacje fotowoltaiczne – w tym:
  18 instalcji o mocy 2,08 kW
  26 instalacji o mocy 3,12 kW
• 36 kotłów C.O. – w tym:
  21 pieców o mocy 18 kW
  15 pieców o mocy 25 kW

Dzięki realizacji Projektu nastąpi poprawa jakości środowiska naturalnego na obszarze Gminy, poprzez redukcję emisji zanieczyszczeń, w tym emisji gazów cieplarnianych, co wpłynie bezpośrednio na polepszenie jakości życia mieszkańców.