grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossoszWójt Gminy Rossosz informuje, że dzieci rolników w wieku 12 – 16 lat mogą skorzystać z wypoczynku letniego w okresie 16 – 29 sierpnia bieżącego roku w okolicach Zakopanego. Koszt wyjazdu to 350 zł.  Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Rossosz albo w Lubelskim Oddziale PCK pod telefonem nr 81 532 08 27.

grafika komputerowa przedstawiająca logo programu 500 plus

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuję, że od 1 października 2017 r. rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy programu RODZINA 500+. Aby nadal otrzymywać świadczenie konieczne jest złożenie nowego wniosku. Można to zrobić już od 1 sierpnia 2017 r. bezpośrednio w Gminnym Ośrodku Pomocy

grafika komputerowa przedstawiająca dystrybutor paliwowyKażdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

grafika komputerowa przedstawiająca logo laboratorium fizyki budowli regionalnego centrum badańLaboratorium Fizyki Budowli Regionalnego Centrum Badań środowiska, rolnictwa i technologii innowacyjnej EKO-AGRO-TECH Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, informuje o możliwości przeprowadzenia nieodpłatnych pomiarów zanieczyszczeń hałasem w najbliższym środowisku ogólnym na obszarach Południowego Podlasia w okresie 01.06 – 31.08.2017 r.

grafika komputerowa przedstawiająca logo bialskopodlaskiej lokalnej grupy działania

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania w związku z realizacją Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność wdraża LSR w powiecie bialskim Drugi nabór wniosków zaplanowany został na koniec maja 2017 roku.

grafika komputerowa z napisem program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje,że w 2017 r przystępuje do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2017 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje posiadaczy świń, że są obowiązani oznakować świnię w terminie 30 dni od dnia urodzenia przez założenie na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym, a w przypadku opuszczenia siedziby stada przed upływem 30 dni od urodzenia