Gdzie wyrzucić konkretny odpad?

Jeśli masz wątpliwości, gdzie wyrzucić konkretny odpad, zobacz podpowiedzi poniżej.

 

1. Papier - pojemnik/worek niebieski, oznaczony napisem "Papier". Papier nie może być mokry, zanieczyszczony mechanicznie lub biologicznie.

Wrzucamy:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
 • katalogi, ulotki, prospekty,
 • gazety i czasopisma,
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
 • zeszyty i książki,
 • papier pakowy,
 • torby i worki papierowe.

 Nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych i podpasek,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych,
 • ubrań.

 

2. Szkło - pojemnik/worek zielony, oznaczony napisem "Szkło". Wrzucaj opakowania szklane opróżnione z produktów, bez zakrętek, kapsli, korków, nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika.

Wrzucamy:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych),
 • szklane opakowania po kosmetykach (o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

  • ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
  • szkła okularowego,
  • szkła żaroodpornego,
  • zniczy z zawartością wosku,
  • żarówek i świetlówek,
  • reflektorów,
  • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
  • luster,
  • szyb okiennych i zbrojonych,
  • monitorów i lamp telewizyjnych,
  • termometrów i strzykawek.

 

3. Metale i tworzywa sztuczne - pojemnik/worek żółty, oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne". Opakowania muszą być bez zawartości, powinny być zgniecione, z odkręconymi nakrętkami.

Wrzucamy:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach,
 • puszki po konserwach,
 • folię aluminiową,
 • metale kolorowe,
 • kapsle, zakrętki od słoików,
 • zabawki (zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców).

Nie wrzucamy:

 • butelek i pojemników z zawartością,
 • opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
 • opakowań po olejach silnikowych,
 • części samochodowych,
 • zużytych baterii i akumulatorów,
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach,
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

 

4. Odpady ulegające biodegradacji - pojemnik/worek brązowy, oznaczony napisem "Bio". Do pojemników/worków na odpady biodegradowalne nie wrzucaj worków foliowych.

Wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, itp.),
 • skorupki jajek,
 • fusy po kawie i herbacie,
 • gałęzie drzew i krzewów,
 • skoszoną trawę, liście, kwiaty,
 • trociny i korę drzew,
 • resztki jedzenia,
 • mokry papier i tektura,
 • ubrania wykonane z tworzyw naturalnych.

Nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • resztek jedzenia pochodzenia innego niż roślinne, np. mięso, kości (do zmieszanych),
 • roślin zaatakowanych chorobami (do zmieszanych),
 • odchodów zwierząt,
 • popiołu,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Zaleca się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji.

Kompostujemy: skoszoną trawę, opadłe liście, obcięte fragmenty bylin i warzyw, wyschnięte rośliny po zakończeniu sezonu wegetacyjnego, resztki po zbiorze warzyw, uszkodzone owoce, rozdrobnione na wióry gałęzie, odpady roślinne z gospodarstwa domowego, obierki z warzyw i owoców, resztki potraw nieprzetworzonych, zużyte torebki herbaciane, popiół drzewny, mokry niezadrukowany szary papier i papier toaletowy(jako domieszka),resztki ugotowanych warzyw, skorupki jajek , łupiny orzechów, resztki owoców cytrusowych, zmarniałe kwiaty doniczkowe oraz starą ziemię do kwiatów.

Nie kompostujemy: roślin uprawnych i chwastów z wyraźnymi objawami chorób, nierozdrobnionych gałęzi i karp, mięsa i kości, zadrukowanych papierów, popiołu z innych materiałów niż drewno, zepsutej żywności ,resztek jedzenia w płynie, odchodów zwierzęcych, papierosów oraz niedopałków, resztek metali, plastiku i folii aluminiowych, pieluch jednorazowych, kartonów po mleku, woreczków z odkurzacza, podściółek dla kotów, torebek plastikowych, np. tych, w których są wynoszone śmieci.

Pamiętaj:
- należy wybrać odpowiednie miejsce, nie powodujące uciążliwości dla osób postronnych, najlepiej w cieniu, osłonięte od wiatrów, zlokalizowane na przepuszczalnym podłożu, lekkim wzniesieniu, aby nie gromadziła się w nim woda,
- należy zapewnić dostęp powietrza do kompostowanej masy, aby zapobiec gniciu,
- kompost należy układać warstwowo tylko z odpadów nadających się do kompostowania. 

 

5. Popiół - pojemnik/worek w kolorze innym niż wymienione powyżej (może być np. kolor czarny, biały, bezbarwny, szary).

Wrzucamy:

 • wyłącznie popiół

Nie wrzucamy:

 • innych odpadów

 

6. Zmieszane odpady komunalne pojemnik/worek w kolorze innym niż używanym do segregacji (może być np. kolor czarny, biały, bezbarwny, szary).

Wrzucamy: wszystko to czego nie udało się wysegregować, np: papierosy i niedopałki, zabrudzony papier, rajstopy, ubrania, buty, środki higieniczne (podpaski, tampony, pampersy, waciki), miotły, mopy, szczoteczki do zębów, zużyte ręczniki papierowe, szmatki gąbki, zapełnione worki z odkurzaczy, pozostałości z zamiatania, szkło okienne, zabrudzona folia aluminiowa, opakowania z tworzyw sztucznych po serach i wędlinach.

Nie wrzucamy odpadów niebezpiecznych, np: leków, puszek po farbach i lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin oraz innych chemikaliach, świetlówek i żarówek energooszczędnych, baterii, akumulatorów, itp.

Ulotka: "Jak poprawnie segregować odpady komunalne od 1 stycznia 2020 r." - plik PDF (70KB).

 

Przeterminowane leki można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i oznakowanych pojemnikach znajdujących się w ośrodkach zdrowia i aptekach.

Zużyte baterie i akumulatory można umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się na terenie placówek oświatowych i handlowych lub oddawać do „PSZOK”.

Worki na odpady komunalne są do kupienia w sklepach (proszę pamiętać o przypisanym do danej frakcji odpadów kolorze worka oznaczonym napisem np. PAPIER, SZKŁO, itp.).