HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ROSSOSZ W 2019 ROKU

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY ROSSOSZ W 2018 ROKU

 

 

 

Styczeń

2018

Luty 

2018

Marzec

2018

Kwiecień

 2018

Maj 

2018

Czerwiec 

2018

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

 12

 12

 12

13

15

14

Tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

5

 -

4

 

 7

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 21

-

-

 22

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

-

14

-

-

29

-

Papier

- worek niebieski

- - - 5 - -
POPIÓŁ 25 - - 20 - -

PSZOK *

za GOK w Rossoszu

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

28

 

 

-

 

 

 

 

 

Lipiec

2018

Sierpień

2018

Wrzesień

2018

Październik

 2018

Listopad

2018

Grudzień

2018

Odpady zmieszane (resztkowe)

-  worek czarny

18

 14

13

16

16

 14

Tworzywa sztuczne

- worek żółty

 -

7

-

4

 -

6

Szkło opakowaniowe

- worek zielony

- 

 

-

 

 26

-

 -

 19

Odpady biodegradowalne

- worek brązowy

 30

-

 20

-

 30

-

Papier

- worek niebieski

- - 6 - - -
POPIÓŁ - - - - 12 -

PSZOK *

za GOK w Rossoszu

-

-

-

26

-

-

WYSTAWKA GABARYTY ELEKTRO

10

-

-

-

-

-

* Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w roku 2018 - plik PDF (84KB).