Strategia Rozwoiu Ponadlokalnego Doliny Zielawy 2023–2030 - plik PDF (7.62MB)
Załącznik - Lista projektów realizujących cele strategiczne Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Doliny Zielawy 2023–2030 - plik PDF (1.22MB)