grafika komputerowa przedstawiająca logo plebiscytu mistrzowie agroRozpoczęła się tegoroczna edycja akcji MISTRZOWIE AGRO – największego plebiscytu sołeckiego i rolniczego w Polsce, prowadzonego w naszym województwie przez „Kurier Lubelski” oraz ogólnopolski serwis i magazyn „Strefa Agro”.

Laureaci konkursu zostaną wybrani najpierw w głosowaniu w powiatach, następnie na szczeblu wojewódzkim, a ostatecznie w skali całego kraju. 

Z Gminy Rossosz w następujących kategoriach nominację uzyskali:

  • Agroturystyka Roku: Agroturystyka w Rossoszu, Gospodarstwo Agroturystyczne Bogdanówka, Obiekt Agroturystyczny Rossa;
  • Koło Gospodyń Wiejskich Roku: KGW w Romaszkach Rumianki, KGW w Rossoszu;
  • Sołectwo Roku: Sołectwo Romaszki, Sołectwo Rossosz II
  • Sołtys Roku: Marian Miszczuk, Andrzej Różycki, Jan Kurianowicz, Iwona Zieniuk.

 

Tegoroczna edycja akcji została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

 
Wszystkie ważne informacje o plebiscycie można znaleźć w serwisie internetowym pod adresem www.kurierlubelski.pl/agro

Zapraszamy do głosowania.