grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, iż wnioski w sprawie ustalenia prawa do:

• świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2018/2019 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r., wnioski składane drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.,

• świadczenia wychowawczego 500+ na okres świadczeniowy 2018/2019 będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r., wnioski składane drogą elektroniczną od 1 lipca 2018 r.,

• świadczenia dobry start 300+ dla ucznia będą przyjmowane w formie papierowej od dnia 1 sierpnia 2018 r., w formie elektronicznej  przez portal Emp@tia lub bankowość elektroniczną od dnia 1 lipca 2018 r.

 

Wnioski będą przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Formularze wniosków będą dostępne w GOPS po dniu 20 lipca 2018 r.