grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 r. nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, Wójt co roku przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy,  podsumowujący działalność samorządu za poprzedni rok.

W dniu 27 czerwca 2019 r. o godz.10:00 odbędzie się V Sesja Rady Gminy Rossosz, na której między innymi będzie przeprowadzona debata nad Raportem o stanie Gminy Rossosz za 2018 r.

 

W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Osoba, która chciałby zabrać głos, jest zobowiązana do złożenia do Przewodniczącego Rady pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu 26.06.2019 r. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności zgłaszania.

 

Zgłoszenie udziału w debacie nad raportem o stanie gminy - plik PDF (260KB).
Raport o stanie Gminy Rossosz za rok 2018 - plik PDF (28,6MB).

 

Transmisja z przebiegu V Sesji Rady Gminy będzie dostępna na stronie serwisu YouTube. Porządek obrad został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.