grafika komputerowa przedstawiająca znak wykrzyknikaWójt Gminy Rossosz informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego uczniom na rok szkolny 2019/2020. Druki są dostępne w Urzędzie Gminy Rossosz oraz na stronie internetowej Urzędu.Termin składania dokumentów upływa w dniu 15 września 2019 r.

 

 

Ogłoszenie - plik PDF (755KB).

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 - plik DOC (146KB)plik PDF (511KB).