grafika komputerowa przedstawiająca logo urzędu wojewódzkiego w lublinieNa polecenie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie publikujemy:

• Rozporządzenie porządkowe Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego - plik PDF (69KB),

• Zarządzenie Nr 387 Wojewody Lubelskiego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie organizacji wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony w 2020 roku - plik PDF (1.39MB).