grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej ustawa UCPG (Dz. U. 2019. poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

 

W związku z powyższym zwracamy się do właścicieli nieruchomości na terenie gminy Rossosz o wypełnienie druku „Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków” i dostarczenie do Urzędu Gminy w terminie do 30.06.2020 roku.

 

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy, ul. Lubelska 8 i na stronie internetowej www.rossosz.pl.

 

Wypełnione i podpisane zgłoszenia oraz dołączone ksero umów podpisanych z przedsiębiorcą odbierającym nieczystości ciekłe prosimy składać w Urzędzie Gminy w Rossoszu lubwyłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy UCPG właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie wydane przez Wójta Gminy Rossosz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,  poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

 

Według zasad dobrej praktyki rolniczej, wymaganych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy udzielaniu dopłat, niedopuszczalne jest,by ścieki z budynków mieszkalnych były gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

 

W przypadku niedopełnienia wyżej wymienionego obowiązku, będą prowadzone kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na terenie nieruchomości, dla których nie zostaną złożone zgłoszenia.  

 

Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni, powinny to uczynić niezwłocznie.

 

Świadczenie usług wywozu ścieków bez zezwolenia na mocy art. 10 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach podlega karze aresztu lub grzywny.

 

Podmioty  uprawnione do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Rossosz:

  1. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BOKMA” Krystyna Michalak ul. Fabryczna 15, 21-580 Wisznice tel. 83 356-04-47, 603-376-478
  2. Gminny Zakład Komunalny w Wisznicach Sp. z o.o. ul. Rynek 35, 21-580 Wisznice tel. 83 378-21-02

 

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków - plik PDF (53KB), plik DOCX (18KB)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - plik PDF (194KB)