grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

W dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju odbywa się Powszechny Spis Rolny. Podstawową metodą realizacji spisu powszechnego jest samospis internetowy – każdy rolnik może dokonać spisu we własnym domu, na własnym urządzeniu mającym połączenie z internetem,

za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl.

Stanowisko komputerowe

Rolnicy nie posiadający w domu komputera lub telefonu z dostępem do internetu mają  do dyspozycji bezpłatne stanowisko komputerowe z łączem internetowym w lokalu Gminnego Biura Spisowego tj. w siedzibie Urzędu Gminy Rossosz, ul. Lubelska 8.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiczną w kraju osoby, które chcą dokonać samospisu przy użyciu w/w stanowiska proszone są  o zabranie ze sobą maseczki lub przyłbicy oraz jednorazowych rękawiczek.

Infolinia spisowa

Uzupełniającą formą jest spis przez telefon, którego można dokonać dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 wybierając opcję „Spisz się przez telefon”. Osoby, które nie spiszą się samodzielnie przez internet lub dzwoniąc na infolinię mogą spodziewać się telefonu rachmistrza spisowego.

List Prezesa GUS

W ramach kampanii informacyjnej i popularyzującej spis rolny do użytkowników gospodarstw rolnych został rozesłany List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego zawierający wszystkie najważniejsze instrukcje związane z organizacją spisu, w tym  indywidualny numer gospodarstwa rolnego (w lewym górnym rogu listu), który należy wprowadzić podczas logowania do aplikacji spisowej.

Tajemnica statystyczna

Wszystkie pozyskane w czasie spisu dane podlegają bezwzględnej ochronie na zasadach określonych w art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 649, z późn. zm.). Zapewniamy, że Państwa dane osobowe i dane o gospodarstwie są prawnie chronione i objęte tajemnicą statystyczną.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo powszechnego spisu rolnego 2020