grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz przypomina o terminowym regulowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które należy uiszczać do ostatniego dnia miesiąca danego kwartału, czyli do:

 

 

 

  • 31 marca,
  • 30 czerwca,
  • 30 września,
  • 31 grudnia,

 

na rachunek bankowy o numerze: 84 8025 0007 0420 0710 2000 0320.