Gmina Rossosz informuje, iż w ramach podpisanej współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy Rossosz został uruchomiony Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu "Czyste Powietrze".

 

Głównym celem programu priorytetowego „Czyste Powietrze”  jest ograniczenie emisji szkodliwych dla zdrowia substancji do atmosfery, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych z wykorzystaniem przestarzałych źródeł ciepła oraz niskiej jakości paliwa. Najważniejszym celem Czystego Powietrza jest wymiana starego źródła ciepła, które jest nieefektywne na źródło ciepła na paliwo stałe spełniające wymagania minimum 5 klasy według przyjętych norm europejskich EN 303-5. Możliwe jest uzyskanie dofinansowań na inne źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacje, ocieplenie przegród budowlanych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Punkt czynny w godzinach:
Poniedziałek:        9:00 – 14:00
Środa:                9:00 – 14:00

Osoba koordynująca:  Katarzyna Marcinkiewicz

W ramach prowadzonego punktu  udzielone zostaną informacje  dotyczące warunków i zasad udziału w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz pomoc w wypełnieniu  i złożeniu wniosku o dofinansowanie jak również wniosku o płatność pod kątem wymagań określonych w programie.

 

 plakat informacyjny z napisem gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu czyste powietrze