grafika komputerowa zawierająca napis program operacyjny pomoc żywnościowa 2014-2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że zostały wprowadzone zmiany do wytycznych dotyczących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020  Podprogram 2021 w zakresie kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy.

 

 Od dnia 1 stycznia 2022 roku kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 1 707,20 zł, dla osoby w rodzinie 1 320,00 zł.