Wójt Gminy Rossosz zawiadamia, że w dniu 24 listopada 2021 roku Rada Gminy Rossosz podjęła Uchwałę nr XIX/126/2021 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty, stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z tej opłaty.

 

Zgodnie z zapisami wyżej wymienionej uchwały od 1 stycznia 2022 roku będą obowiązywać nowe stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych - szczegóły w tym artykule - link.