Zamieszczamy informację Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie projektu „Radykalne uproszczenia dla rolników”.

 

Misją MRiRW jest zapewnienie optymalnych warunków umożliwiających zrównoważony rozwój polskiej wsi, rolnictwa i rybactwa.

 

Dlatego, w ślad za inicjatywami wskazanymi w Polskim Ładzie oraz Polskim Ładzie dla Polskiej Wsi, realizowany jest projekt strategiczny, którego celem jest zmniejszenie wymagań biurokratycznych i ułatwienie zakładania lub prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności związanej z rolnictwem.

 

Chcemy, aby rolnicy i pozostali mieszkańcy wsi korzystali z wysokiej jakości usług publicznych, dzięki czemu zostanie też uwolniona wiejska działalność gospodarcza.

 

Prosimy o pomoc w opracowaniu listy niezbędnych do wprowadzenia zmian w obowiązujących procedurach lub prawie, które pozwolą zrealizować zakładany cel projektu, w tym również wprowadzają ułatwienia dla małych i średnich gospodarstw rolnych w Polsce.

 

Propozycje zmian można składać do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do 31 marca 2022 roku za pomocą formularza ankiety znajdującego się na stronie:

https://www.webankieta.pl/ankieta/696712/radykalne-uproszczenia-dla-rolnikow.html

 

Wypełnienie formularza ankiety jest dobrowolne i anonimowe.

 

Informacja - plik PDF (399KB).