Informujemy, że w ramach ogłoszonego naboru na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” Gmina Rossosz będzie składać wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego o przyznanie środków finansowych.

 

Osoby zainteresowane pozyskaniem wsparcia finansowego na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków prosimy o kontakt z Urzędem Gminy osobiście - pokój nr 9 lub telefonicznie pod numerem 83 378 45 57 wewn. 7.

Zapisy będą przyjmowane do 16 września br.