Informujemy, że według znowelizowanego Kodeksu Wyborczego w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023, zarządzonych na 15 października 2023 roku, przysługuje wyborcom prawo bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego.

 

Zgodnie z nowymi przepisami, wyborca ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosownia kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z miejsca zamieszkania do lokalu wyborczego właściwego dla obwodu głosowania.

 

Zamiar skorzystania z tego uprawnienia należy zgłosić Wójtowi Gminy Rossosz do dnia 2 października 2023 roku.

 

Szczegółowe informacje na ten temat zostały opublikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod linkiem - klik.