grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Szanowni Mieszkańcy,

W związku z zaistniałą sytuacją i potwierdzonymi przypadkami występowania koronawirusa w naszej gminie oraz rosnącym ryzykiem zakażeń wprowadzamy do odwołania ograniczenia w funkcjonowaniu i obsłudze interesantów przez Urząd Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

grafika komputerowa przedstawiająca logo powiatu bialskiego

Starosta Bialski Mariusz Filipiuk zaprasza osoby z obszaru powiatu bialskiego do korzystania nieodpłatnego poradnictwa prawo-obywatelskiego. Porady są świadczone na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bialskim, a Stowarzyszeniem Inicjatyw Samorządowych i finansowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Informujemy, że Główny Inspektor Sanitarny podpisał 2 lipca br. nowe wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonNa terenie całego kraju funkcjonuję ponad 1 500 punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa, w których osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą profesjonalną pomoc i poradę. Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białej Podlaskiej informuję, że została opracowana aktualizacja do „Wytycznych MRiRW i GIS dla producentów rolnych zatrudniających cudzoziemców przy pracach sezonowych”. Aktualizacja została opracowana w związku z pojawiającymi się przypadkami nieprzestrzegania przez rolników obowiązujących procedur mających na celu ograniczanie rozprzestrzeniania się wirusa

grafika komputerowa przedstawiająca megafonNa prośbę Komendanta Komisariatu Policji w Wisznicach podinsp. Huberta Makaruka informujemy, że nastąpiła zmiana kontaktowych numerów telefonów tej placówki Policji.

Aktualne numery to: telefon - 47 814 62 10, fax - 47 814 62 44.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo programu rolnictwo dla środowiska środowisko dla rolnictwaInformujemy, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowa Stacją Chemiczno-Rolniczą opracowało i udostępniło na stronie internetowej ulotkę pt.: "Rolnictwo dla środowiska - środowisko dla rolnictwa".

Ulotka przedstawia problem zakwaszenia gleb i jego skutki dla środowiska oraz przypomina