grafika komputerowa przedstawiająca trzy zielone strzałki ułożone w kształcie trójkątaInformujemy, że z dniem 30 czerwca br. upłynął termin wnoszenia opłat za odbiorów odpadów komunalnych za II kwartał 2021 roku. Jednocześnie przypominamy osobom, które zalegają z płatnościami z tego tytułu, że brak terminowej wpłaty skutkować może m. in.:

grafika komputerowa przedstawiająca logo lasów państwowych

Publikujemy zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie naruszenia przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych położonych w Gminie Rossosz.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Wójt Gminy Rossosz informuję, że Gmina Rossosz będzie się ubiegać o dofinansowanie w ramach naboru do programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

grafika komputerowa przedstawiająca megafonGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rossoszu informuje, że od 1 lipca 2021 roku ulegają zmianie warunki realizacji rządowego programu „Dobry start” (300+).

grafika komputerowa przedstawiająca megafonZamieszczamy rozporządzenie Nr 17 Wojewody Lubelskiego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia rozporządzenia Nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów bialskiego i radzyńskiego

grafika komputerowa przedstawiająca megafonGłówny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że od dnia 1 lipca 2021 roku zostanie uruchomiona możliwość składania deklaracji w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków,

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Urząd Statystyczny w Lublinie informuje, że od 23 czerwca br. rachmistrzowie będą mogli przeprowadzać w terenie spisywanie respondentów w formie wywiadu bezpośredniego.