grafika komputerowa przedstawiająca logo ministerstwa rolnictwa i rozwoju wsiPrzekazujemy pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w sprawie konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej.

 

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusaW związku z ogólnokrajową akcją szczepień przeciw COVID-19 informujemy, iż rejestracja na szczepienia rozpoczęła się w dniu dzisiejszym, tj. 15 stycznia 2021 r. dla osób powyżej 80 roku życia. Natomiast od 22 stycznia 2021 r. zarejestrować się będą mogły osoby w wieku powyżej 70 roku życia.

25 stycznia 2021 r. rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów.

grafika komputerowa przedstawiająca trzy zielone strzałki ułożone w kształcie trójkątaInformujemy, że od 1 stycznia 2021 r. ulega zmianie wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szczegółowe informacje zamieszczone są w artykule - link.

Dostępny też jest nowy harmonogram odbioru odpadów obowiązujący w 2021 roku - link.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że powyższe zmiany będą obowiązywać dopiero od początku 2021 r. Zobowiązania za rok 2020, których termin płatności upływa 31 grudnia br, będą rozliczane według zasad i stawek obowiązujących w roku 2020 opisanych tym artykule - link.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz przypomina o terminowym regulowaniu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które należy uiszczać do ostatniego dnia miesiąca danego kwartału, czyli do:

grafika komputerowa przedstawiająca wizualizację wirusa

Zapraszamy do zapoznania się informacją Ministerstwa Zdrowia odnoście projektu „Domowa Opieka Medyczna" - szczegóły w piśmie - plik PDF (120KB) oraz na stronie internetowej projektu - link.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Wójt Gminy Rossosz, jako Gminny Komisarz Spisowy, dziękuje Rolnikom z naszej gminy za cierpliwość i wyrozumiałość oraz chęć współpracy podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2020, dzięki czemu cały proces pozyskiwania informacji przebiegł szybko i sprawnie, co pozwoliło zakończyć spis na kilka dni przed wyznaczonym terminem końcowym.

 

grafika komputerowa przedstawiająca logo głównego urzędu statystycznego

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją przygotowaną przez Urząd Statystyczny w Lublinie poświęconą zagadnieniu udostępniania informacji statystycznych ze spisów powszechnych, w tym również danych, jakie zostaną zebrane w trwającym do końca listopada br. Powszechnym Spisie Rolnym 2020.