grafika komputerowa przedstawiająca logo urzędu statystycznego w lublinieLubelski Urząd Statystyczny informuje, że zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 w wylosowanych gospodarstwach na terenie całego kraju realizowane są badania rolnicze, których celem jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej,

grafika komputerowa przedstawiająca herb powiatu bialskiego

Na prośbę Starosty Powiatu Bialskiego zamieszczamy Karty informacyjne poradnictwa upoważniające do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w wyszczególnionych na karcie jednostkach, o liście których informowaliśmy w tym artykule.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Starosta Powiatu Bialskiego przypomina, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej, została opublikowana lista jednostek świadczących nieodpłatne poradnictwo dostępne dla mieszkańców powiatu bialskiego.

grafika komputerowa przedstawająca napis aesefPowiatowy Lekarz Weterynarii w Białej Podlaskiej informuje, że w każdy piątek w godzinach 7:00 - 15:00, wyznaczony pracownik inspekcji weterynaryjnej będzie udzielał informacji w sprawach związanych z afrykańskim pomorem świń.

grafika komputerowa przedstawiająca herb powiatu bialskiego

Starosta Powiatu Bialskiego zawiadamia, że w kwietniu 2019 r. rozpoczęte zostały prace związane z modernizacją ewidencji gruntów i budynków wszystkich obrębów Gminy Rossosz. Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu ewidencyjnego została upoważniona firma:

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

W związku z dużą liczbą zapytań Rolników odnoście odbioru folii po sianokiszonce, Wójt Gminy Rossosz informuję, że odbiór tego typu odpadów prowadzą m. in. dwie firmy:

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

W związku ze znacznym wzrostem w ostatnim okresie liczby pożarów jednorodzinnych budynków mieszkalnych oraz osób poszkodowanych w wyniku pożarów, w tym także wzrost liczby zgonów, Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie zachęca do zapoznania się z przygotowanymi materiałami informacyjno-edukacyjnymi.