grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossosz

Wójt Gminy Rossosz informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej ustawa UCPG (Dz. U. 2019. poz. 2010), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

grafika komputerowa przedstawiająca logo państwowej inspekcji sanitarnejW związku z dynamicznym rozprzestrzenianiem się zakażeń koronawirusem z Chin przekazujemy opracowane w Głównym Inspektoracie Sanitarnym informacje dotyczące nowego koronawirusa 2019-nCoV.

grafika komputerowa przedstawiająca herb gminy rossoszJak podaje na swojej stronie internetowej Serwis Samorządowy SAP gmina Rossosz znalazła się w gronie trzech samorządów - miasta Sosnowiec oraz gmin Konstantynów i Rossosz, które w skali całego kraju na koniec 2018 r. uzyskały ponad 90 proc. poziom segregacji odpadów.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

W związku z wystąpieniem w województwie lubelskim wysoce zjadliwej ptasiej grypy publikujemy apel Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii do hodowców drobiu.

grafika komputerowa przedstawiająca megafon

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje "Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rossosz" - link poniżej, który zawiera nowe zasady gospodarowania odpadami oraz utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach położonych w Gminie Rossosz. Dlatego zapraszamy właścicieli nieruchomości do zapoznania się poniższymi informacjami.

grafika komputerowa przedstawiająca trzy zielone strzałki ułożone w kształcie trójkątaInformujemy, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje nowy harmonogram odbioru odpadów komunalnyah, który został zamieszczony na poniższej stronie - link.

Najbliższy termin wywozu odpadów to dzień 21 stycznia 2020 roku, kiedy będą odbierane zmieszane odpady resztkowe - worek czarny.

grafika komputerowa przedstawiająca logo urzędu wojewódzkiego w lublinieNa polecenie Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie publikujemy:

• Rozporządzenie porządkowe Nr 35 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ograniczenia używania wyrobów pirotechnicznych na terenie województwa lubelskiego - plik PDF (69KB),